Şehzade Korkut’un İkinci Bayezid’i baz alarak yazdığı kitap: Siyasetin Ahlak Eleştirisi

Osmanlı hanedanının değerli bir üyesi olmasının yanı sıra 15. ve 16. yüzyılların ilim, sanat ve siyaset hayatında tesirli olan isimler ortasında yer alana Şehzade Korkut, yaşadığı periyotta şahit olduğu siyasi olayları şeriatın süzgecinden geçirerek eleştirmektedir.

Şehzade Korkut, tenkitler içeren bu yapıtını babası Sultan II. Bâyezid’e hitaben kaleme almıştır.

Genellikle şairlikleriyle bilinen Osmanlı hanedan üyelerinin tersine değerli bir alim olan Şehzade Korkut, şiir dışında eserler veren tek Osmanlı hanedan üyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir birinci…

Arapça olarak kaleme alınan ve özgün ismi Da’vetü’n-Nefsi’t-Tâliha İle’l-A’mâli’s-Sâlih olan bu eser Siyasetin Ahlâkî Eleştirisi ismiyle birinci kez Türk okuyucusuyla buluştu.