Türk mitolojisinde savaş tanrısı ne demek?

Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde savaş tanrısına Dayın Han demektir.

Savaş tanrısına Zayın Han da denir. Savaşçıların koruyucusu olduğuna inanılır.

Askerlerin savaşlardan önce kendisinden yardım dilediği öne sürülür.

Dayın/Dayn sözcüğü Moğolcada savaş demektir. Tuvaca ve Mançucada yine Dayın kelimesi savaş mânâsı taşır. Türkçe Yavu/Yağı (düşman).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx